WYSTAWA O CHÓRZE FŁ I TRADYCJACH CHÓRALNYCH ŁODZI

Prezentujemy wystawę: „Wspólnym głosem. Chór FŁ na tle tradycji chóralnych Łodzi”, przygotowaną przez Bożenę Pellowską-Chudobińską, archiwistkę FŁ i kuratorkę wystawy. Wystawa wraz z nową publikacją o Chórze FŁ tworzą efekt synergii – będą Państwo mogli jeszcze lepiej poznać historię tego zespołu i tradycje, z jakich się wywodzi. Mamy nadzieję, że analogową, pełną wersją wystawy będziemy mogli się wspólnie cieszyć w nieodległym czasie. Na razie zorganizowanie wystawy i wernisażu w foyer uniemożliwiają nam obostrzenia pandemiczne.
Poniżej kilka zdań od kuratorki wystawy:
„Jubileusz 50-lecia Chóru Filharmonii Łódzkiej jest znaczącym wydarzeniem zarówno w dziejach samego zespołu, jak i instytucji. Przez pół wieku ponad 600 artystów zaprezentowało wielki repertuar chóralny na estradach Łodzi i kraju, odnosząc też liczne sukcesy na estradach zagranicznych. Upamiętniająca jubileusz wystawa stała się zarówno okazją do ukazania artystycznych osiągnięć zespołu, jak i pretekstem do przybliżenia historii i artystycznych dokonań zespołów chóralnych działających na terenie Łodzi, jak i w Łodzi gościnnie występujących. (…) Począwszy od najdawniejszych zachowanych w Łodzi informacji dotyczących śpiewu chóralnego, historia ta prowadzi odbiorcę przez czas zaborów, odzyskiwania wolności, II wojnę światową, lata powojenne, po powstanie działającego przez 15 lat niezawodowego „Chóru przy Filharmonii Łódzkiej” i utworzenie wiosną 1969 roku Chóru Filharmonii Łódzkiej.
Wystawa, planowana jako wydarzenie stacjonarne, prezentowana w internecie ukazuje się w nieco okrojonej formie, dopasowując się do wymogów, jakie ten rodzaj prezentacji sobą narzuca. W całości, wraz z planszami obrazującymi przedwojenną działalność chóralną w dzisiejszej Archidiecezji Łódzkiej oraz zagraniczne dokonania Chóru łódzkiej filharmonii, zostanie niebawem zaprezentowana w gmachu FŁ”.